Viisumi Venäjälle

1Passin tulee olla voimassa 6kk viisumin päättymisen jälkeen
2Hakemuksen mukana toimitetaan viimeisen 6 kuukauden aikana valokuva koko on 3,5*4,5 cm
3Pyydämme asiakkaalta toimittamaan tietoja vanhan passin voimassa olevista viisumista. Jos on olemassa voimassa oleva viisumi niin pitää toimittaa myös vanhan passin


1monikertaviisumi 12kk
normaali käsittelyllä (Toimi aika 6-8 viikk) Ensin Passikopio Edellisen viisumin kopio (jos sellainen on) Sitten kun on kutsu Venäjälle on tullut, jonka jälkeen tulee viimeistään toimittaa Passi Matkavakuutustodistus Passikuva
2monikertaviisumi 12kk (Toimi aika 2.5 viikk)
pikäkäsittelyllä 2,5 viikk
3monikertaviisumi 24kk (Toimi aika 2.5 viikk)
4monikertaviisumi 36kk (Toimi aika 2.5 viikk)
Passi Matkavakuutustodistus Passikuva Edellisen viisumin kopio (jos sellainen on)
5Alle 18-vuotiaiden lasten ja nuorten, jotka matkustavat yksin tai yhden vanhempansa kanssa, on liitettävä viisumihakemukseensa myös seuraavat asiakirjat*:
: Jos molemmat vanhemmat ovat suomen kansalaisia - henkilötietosivujen kopiot vanhempien passeista (jos ei ole passia, on liitettävä muun henkilöllisyystodistuksen kopio) Jos toinen vanhempi on Venäjän kansalainen tai hänellä on sekä Venäjän että Suomen kansalaisuus - henkilötietosivujen kopiot vanhempien passeista - Vanhemman (suomen kansalainen) allekirjoittama ja maistraatissa vahvistama kirje jossa hän antaa luvan hakea lapselleen viisumia Venäjälle. (tarvittaessa kirjeen voi kirjoittaa etuukäteen viisumikeskuksessa paikanpäällä)
6Jos lapsella ja vanhemmalla on eri sukunimi
Jos lapsella ja vanhemmalla on eri sukunimi, hakemukseen on liitettävä ote väestörekisterijärjestelmästä josta näkyy tarvittavat tiedot. Jos lapsella on vain yksi huoltaja, on liitettävä oikeuden päätös tai virkkatodistus maistraatista josta näkyy tarvittavat tiedot. Jos toinen vanhempi on kuollut, on liitettävä virkatodistus maistraatista. Jos yhden vanhemman asuinpaikka ei ole tiedossa, on liitettävä asianomaisen viranomaisen vahvistama todistus.

Venäjän Viisumi Online-tilaus
  


Seoinfo